AKTUALNOŚCI

Pracodawco! Czy wiesz kim jest Społeczny Inspektor Pracy i czym się zajmuje?

 

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Inspekcja ta reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Społeczna inspekcja pracy została powołana w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.

Do zadań społecznego inspektora pracy należy przede wszystkim kontrola. Społeczny inspektor pracy ma prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz kontroli maszyn i urządzeń inspektor może skontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy. W szczególności społecznego inspektora interesuje przestrzeganie postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wypadki przy pracy są zdarzeniami niepożądanymi w każdym zakładzie pracy. W związku z tym społeczny inspektor pracy został wyposażony w szereg uprawnień w zakresie zwalczania wypadków pracowników. Inspektor może brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy. Społeczny inspektor może ponadto kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych i uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy.

Z nami przygotujesz swoich pracowników do roli Społecznych Inspektorów Pracy.

Prowadzimy szkolenia dla obecnych i będących na początku swojej drogi zawodowej

Społecznych Inspektorów Pracy.

Zapraszamy do kontaktu.

2019-09-11
Dotacja z ZUS
2019-07-05
I znowu tyle się dzieje....
2019-07-02
BDO, czyli obowiązkowy rejestr dla większości przedsiębiorstw

24 stycznia 2018 roku została utworzona Baza Danych o Produktach, Opakowaniach
i o Gospodarce Odpadami (BDO).

Obowiązek rejestracji do BDO został nałożony na szereg podmiotów, które zostały wyszczególnione w art. 50 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Należą do nich m.in. podmioty:

  • wytwarzające odpady, zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • transportujące odpady,
  • wprowadzające produkty w opakowaniach, sprzęty elektryczne i elektroniczne, czy baterie i akumulatory na rynek (czyli np. importerzy; producenci; firmy prowadzące działalność magazynową, które pakują produkty przed dalszą wysyłką).

Obowiązek wpisu do rejestru BDO minął 24 lipca 2018 r., co nie oznacza, że moduł rejestracyjny został zamknięty. Przedsiębiorca chcący uzyskać wpis do bazy danych powinien złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa.

Nasza firma oferuje opracowanie niniejszego wniosku oraz pomoc merytoryczną
i doradczą w zakresie wdrożenia wszystkich obowiązków związanych z posiadaniem konta
w bazie BDO.

 

 

Zapraszamy do kontaktu: pos@conart.pl

2019-06-28


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice