AKTUALNOŚCI

Jeżeli nie wiesz jakie obowiązki sprawozdawcze Cię obowiązują – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Wielkimi krokami zbliżają terminy sprawozdawczości do Urzędu Marszałkowskiego, Wód Polskich, a także do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami). W celu ułatwienia weryfikacji czy są Państwo zobowiązani do sporządzania i złożenia niniejszych sprawozdań i raportów przedstawiamy poniższą tabelę:

 

NAZWA SPRAWOZDANIA/

RAPORTU/

OŚWIADCZENIA

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ

SPRAWOZDANIE/RAPORT

TERMIN PRZEKAZANIA SPRAWOZDAŃ/

RAPORTÓW/ ZAWIADOMIEŃ

Oświadczenie w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej

za usługi wodne

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, to m.in.:

- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,

- odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast,

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

- zmniejszenie naturalnej retencji

terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni

nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknięte

Do 31 stycznia 2019 r.

(za IV kwartał 2018 r.)

 

Do 30 kwietnia 2019 r.

(za I kwartał 2019 r.)

 

Do 31 lipca 2019 r.

(za II kwartał 2019 r.)

 

Do 30 października

(za III kwartał 2019 r.)

 

 

Raport do KOBiZE

Podmioty zobowiązane do złożenia raportu to m.in.:

- posiada samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe

- posiada kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania

- posiada piece piekarnicze, wędzarnicze, itp.

- posiada klimatyzatory

- zajmuje się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem itp.

 

Do 28 lutego 2019 r.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach

i ilości odpadów,

o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach

i urządzeniach służących

do odzysku

lub unieszkodliwiania odpadów

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania to:

- wytwórca odpadów zobowiązany

do prowadzenia ewidencji odpadów,

- prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów a także przetwarzania odpadów (jeżeli jest obowiązany

do prowadzenia ewidencji)

- podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów

ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów

 

Do 15 marca 2019 r.

Sprawozdanie

o produktach

w opakowaniach,

opakowaniach

i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania to m.in.:

- wytwarzający opakowania,

- importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,

- eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący

wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,

- wprowadzający produkty

w opakowaniach

Do 15 marca 2019 r.

Sprawozdanie

w zakresie sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

oraz zużytego sprzętu

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania to m.in.:

- wprowadzający sprzęt,

- zbierający zużyty sprzęt,

- prowadzący zakład przetwarzania

- prowadzący działalność w zakresie recyklingu

- prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

 

Do 15 marca 2019 r.

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

- wprowadza gazy lub pyły do powietrza,

- składuje odpady

Do 31 marca 2019 r.

 

Przypominamy również o konieczności rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - posiadanie numeru rejestrowego BDO jest bardzo ważne, ponieważ prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz brak numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością wiąże się z wysokimi karami.

2019-06-28
Zapraszamy do zapoznania.
2019-06-28
Conart zaprasza.
2019-06-28
100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

2018-11-08


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice