Kompleksowa obsługa firm - Ochrona Środowiska

Obsługujemy firmy w zakresie realizacji wszelkich obowiązków, które wynikają z aktów prawnych ochrony środowiska.

W ramach stałej obsługi wykonujemy następujące czynności:

prowadzenie wszelkich sprawozdań, zbiorczych zestawień danych oraz ewidencji wynikających
z obowiązków nałożonych poszczególnymi aktami prawnymi, w tym:


-    prowadzenie kart ewidencji odpadów – na drukach zgodnych z aktualnymi rozporządzeniami
-    prowadzenie kart przekazania odpadów
-    sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych,
     poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych
-    sporządzanie rocznych sprawozdań o osadach ściekowych
-    sporządzanie rocznych zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska
-    sporządzanie rocznych sprawozdań o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych
     do powietrza składanych do Urzędu Marszałkowskiego
-    sporządzanie rocznych ewidencji o rodzaju i ilości ścieków odprowadzanych do ziemi lub wód
     powierzchniowych, składanych do Urzędu Marszałkowskiego
-    sporządzanie rocznych ewidencji o poborze wód powierzchniowych lub podziemnych
-    prowadzenie ewidencji produktów w opakowaniach wprowadzanych na rynek krajowy
-    sporządzanie rocznego sprawozdania o osiągniętym poziomie odzysku i recyklingu
-    sporządzanie rocznych zestawień danych o opakowaniach importowanych, eksportowanych oraz
     wprowadzanych na rynek polski wraz z produktami
-    sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań do Krajowej Bazy zanieczyszczeń (KOBIZE)

 

obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, na formularzach wymaganych obowiązującymi 
rozporządzeniami, w tym opłat za:


-    gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
-    substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi
-    wody chłodnicze
-    umieszczenie odpadów na składowisku
-    pobór wody podziemnej
-    pobór wody powierzchniowej śródlądowej
-    wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni
     zanieczyszczonych

Oprócz w/w obowiązków wynikających z poszczególnych aktów prawnych, w ramach stałej obsługi
z zakresu ochrony środowiska, oferujemy:

-    prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej
-    reprezentowanie zakładu w trakcie kontroli WIOŚ
-    korespondencję z WIOŚ – w tym nadzór i realizację zarządzeń pokontrolnych
-    regulowanie gospodarki odpadami poprzez tworzenie bazy odbiorców odpadów
-    wypełnianie formularzy GUS - z zakresu ochrony środowiska oraz innych druków, wynikających 
     z potrzeby opracowań informacji o realizacjach działań w dziedzinie ochrony środowiska
-    identyfikację oraz bieżący nadzór nad rejestrem wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiskaW ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice