Szkolenia

Proponujemy szkolenia doskonalące, szkolenia BHP, szkolenia zawodowe.

Szkolenia doskonalące

Organizujemy specjalistyczne kursy, szkolenia, treningi i warsztaty dostosowane do potrzeb Klientów na terenie całego kraju. Dysponujemy licznym gronem specjalistów z różnych dziedzin, którzy doskonale łączą teorię z praktyką. Organizujemy szkolenia zarówno z zakresu tzw. kompetencji „miękkich”, czyli doskonalących kompetencje osobiste oraz interpersonalne, a także „twardych”, dzięki którym uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności zawodowe.

Wybrane tematy szkoleń

Szkolenia tzw. miękkie m.in.:

 • Profesjonalny wizerunek nieodzownym narzędziem pracy,
 • Wypalenie zawodowe a stres,
 • Zarządzanie stresem – techniki relaksacyjne, trening asertywności,
 • Obsługa klienta – radzenie sobie z klientem trudnym,
 • Etyka w biznesie.

Szkolenia tzw. twarde m.in.:

 • Prawo Pracy,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Ochrona środowiska.
Perspective businesspeople having meeting in conference room
Attending conference

Szkolenia zawodowe

Oferujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników fizycznych:

 • szkolenia w zakresie G1,G2,G3 (tzw. szkolenia SEP -owskie),
 • obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • obsługa suwnicy, żurawia,
 • obsługa podestów ruchomych,
 • obsługa wciągników i wciągarek.

Wykorzystujemy techniki z naszych szkoleń miękkich. Aby uatrakcyjnić treść szkolenia stale współpracujemy z takimi instytucjami jak UDT, SEP.


Conference

Szkolenia BHP

Dzięki ścisłej współpracy działu szkoleń z wieloma specjalistami z dziedziny ochrony pracy oferujemy najwyższej jakości szkolenia z zakresu bhp.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – okresowe dla:

 • pracodawców I osób kierujących pracownikami,
 • pracowników inżynieryjno–technicznych,
 • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracowników administracyjno–biurowych.

W formie stacjonarnej, samokształcenia kierowanego lub e-learning.

 • pracowników na stanowiskach robotniczych w formie stacjonarnej,
 • służby bhp w formie samokształcenia kierowanego.

Proponujemy również szkolenia z zakresu:

 • ochrony przeciwpożarowej,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze poszczególnych maszyn i urządzeń,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie,
 • szkolenia dla nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy,
 • bhp dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach BUR lub KFS z wyłączeniem szkoleń BHP.

Inspired young people discussing new project in conference room
Boss leading a conference in the conference room